Aloitus-sivulle  
   ex-Puheenjohtajan netti-palsta 

   
Aiempia kirjoituksia 2004-2005
  
                                                                
                                    
 
 
      Heikki Santala 
           0400-801141
20.8.05
Matti Krats jatkoon !

6.11.05

MATTI LÄHTI, ANTTI TULI

Matti Krats jätti Pardian puheenjohtajan tehtävät ja lähti lokakuun lopussa eläkkeelle; "pässiä kasvattamaan Muurameen". 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Laivanpäällystöliiton varatoiminnanjohtajan tehtäviä hoitanut Antti Palola

Kiitämme Mattia menneistä ja toivotamme Antille työn iloa !


20.8.05


PARDIAN  PUHEENJOHTAJAPELI  PAHASTI  HAJALLAAN !

ST on esittänyt alla olevalla viestillään Matti Kratsin valitsemista edelleen Pardian puheenjohtajaksi.

---------------------------------------------------------

Sent: Friday, August 19, 2005 8:54 AM
Subject: pardian puheenjohtaja

PARDIAN JÄSENLIITOILLE      19.8.05
 
MATTI KRATS JATKAMAAN PUHEENJOHTAJANA !
 
Pardian tulevan syksyn hallitusvaaleja silmälläpitäen Matti Krats on varovasti kertonut aikeistaan jättäytyä tuolloin eläkkeelle. Oven puheenjohtajuudelle hän jätti kuitenkin raolleen.
 
Matti ei ole kieltäytynyt jatkamasta. Tätä Matilta on lupa edellyttääkin jo pelkästään meneillään olevien Pardian muutosten loppuunsaattamiseksi; eli ainakin pari seuraavaa vuotta. Puheenjohtajalla on aina velvoitteita jälkiensä siivoamisessa. Rintamaa ei noin vain jätetä.
 
Nyt on ilmennyt, ettei Mattia ole edes huomattu pyytää jatkamaan, vaan on käynnistetty ehdokkaiden haku ilman sitä !  Matti ei tietenkään ole itse asettunut "tyrkylle". Pardia on tästä johtuen ollut ja on nyt edelleenkin puheenjohtajan haussa hajallaan, suorastaan ajelehtimassa. Aikaa ja tarvetta tilanteen korjaamiseksi on riittävästi.
 
Pääjärjestöllä tulee edelleenkin olla kokenut, osaava, uskottava ja myös vastapuolella arvostusta nauttiva puheenjohtaja. Jäsenliittojen etujen kannalta ei ole yhdentekevää, eikä hyväksyttävää, että saadaan vain joku puheenjohtajaksi. Pitää valita paras mahdollinen !
 
Pardian jäsenliittojen tulisi nyt ennen enempiä muita toimia pyytää Mattia jatkamaan. - Miksi Mattia ei valittaisi uudelleen ?
 
Mitä tämä Matin "jatkokausi" sitten muuttaisi nykyiseen nähden?
 
1) Ensiksikin sen, että emme hyppää tuntemattomaan. Menossa on Pardian muutoskausi ja edessä tuleva tulokierros: niissä tarvitaan ehdottomasti kokemusta ja osaamista. Matti nämä hallitsee. On vaikea kuvitella näihin aloittelijaa "pystymetsästä".  Nyt meneillään oleva hätäily ja mahdollinen vahinko: "kunhan joku saadaan", vältetään. Vielä uudestaan: miksi Mattia ei valittaisi?
 
2) Matin jatkokauden aikana on mahdollista hallitusti hoitaa tulevan puheenjohtajan hakeminen ja Matin rinnalla tehtäviin perehdyttäminen ja prosesseissa - kuten tulo-neuvottelut - mukana oleminen; niin pian kuin suinkin. Tällä turvataan osaava toiminnan jatko.
 
3) Pardian puheenjohtajuus on myös tärkeä pardialaisten imago-kysymys. Kokemattoman valinta kielii järjestön kriisistä; siihen ei olisi varaa. Järjestö mielletään puheenjohtajan kautta. Tällä taas on merkitystä neuvottelupöydissä, järjestön esityksissä ja esiintymisessä yleensä.
 
4) Kun Matti on alun perin jättänyt oven raolleen, niin sitä ei saisi päästää kiinni millään syillä ja selityksillä.
 
Kun te kaikki hyvin tunnette Matin, niin ei hänen ansioitaan ole tässä tarvetta enempää lanseerata.
  
Suomen Tietoliikennetekniset ry esittää, että kaikki Pardian jäsenliitot pyytävät Matti Kratsia puheenjohtajaehdokkaaksi.
 
Valitaan Matti jatkamaan ja koulitaan uusi puheenjohtaja Matin jatkokauden aikana !
 
Parhain ay-terveisin,
Suomen Tietoliikennetekniset ry
Hallitus
 -------------
toimeksi saaneena
Heikki Santala/ST ry
0400-801141

29.6.05

ARVOISA TOIMITTAJA !           

 
RAJALAKKO OLI SOPIMUSJÄRJESTELMÄN PUUTTEIDEN SEURAUSTA
 
 
Äskeinen rajalakko johtui nykyisen  valtion virkaehtosopimusjärjestelmän  jälkeenjääneisyydestä.
 
Sitä pidetään yllä vain pääsopijajärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen sopimusvallan  säilyttämiseksi.
 
Virkaehtojärjestelmä on täysin keskitetty ja sitoo kaikki virkamiesjärjestöt samaan sopimukseen, sisällöstä riippumatta. Liittokohtaiset tarpeet ohitetaan.
 
Järjestöjen yksilöllisiä sopimusehtoja ei voida hoitaa, ilman pääjärjestöstä eroamista. Sen jälkeenkin järjestö pyritään pakottamaan muiden sopimuksiin.
 
Tästä oli juuri kyse rajalakossa. Rajavartioliittoa painostettiin Pardiassa keskitettyyn sopimukseen, jota liitto ennen sen solmimista koko ajan vastusti.
 
Virkaehtosopimusjärjestelmä tulee nyt viimein hajauttaa liittotasolle. Seteli on sitä vuosia vaatinut ja varoittanut seurauksista. Myös Rajavartioliitto on järjestelmää arvostellut.
Re: www.seteli.fi/ ex-puheenjohtajan netti-palsta.
 
 
Ystävällisin terveisin,
 
Heikki Santala
Kauniainen 

 

Arvoisa toimittaja !  

 
RAJALAKON KIERRETTY MURTOESITYS  ON PERUSTUSLAIN VASTAINEN
 
Hallituksen poikkeuslakiesitys määrätä rajalakon ulkopuolisia virkamiehiä suojelutöihin lakonalaisiin töihin on aivan selvä Rajavartioliiton laillisen lakon murtoyritys ja rajavartijoiden perustuslaissa turvattujen kansalaisoikeuksien loukkaus.
 
Kansalaisoikeuksia voidaan rajata vain jos kansakuntaa, eli Suomea, uhkaa ulkoa tuleva vaara tai sisäinen kapina.  MM-kisat ei täytä kumpaakaan ehtoa.
 
Kansalaisoikeuksien rajoittaminen lailla vaatisi lisäksi perustuslain säätämisjärjestyksen.
 
 
Ay-liikkeen tulee kaikin keinoin torjua lakko-oikeuteen puuttuminen.
 
 
Ay-terveisin,
 
Heikki Santala
Kauniainen

 


18.2.05

SETELI - MKL työehtopöytään tyrkyllä ulkopuolisia

Valtion upj yritettiin pakkosyöttää

Valtion uutta palkkausjärjestelmää ajetaan keskustasolla kuin käärmettä pyssyyn, myös työsopimussuhteisiin, eli itsenäisiin työehtosopimuksiin. Alun perin, toistakymmentä vuotta sitten, sillä oli tarkoitus korvata jäykkä A-palkkajärjestelmä. Ruokahalu - lue vallanhalu - on matkalla kuitenkin kasvanut. Samalla on päässyt unohtumaan lain takaama yhdistysten vapaa sopimisoikeus.

SETELI ei pakkosyöttämistä veitsi kurkulla hyväksynyt. Tarvittiin pari valtakunnansovittelijan kierrosta takaamaan laillisten sopimisoikeuksien säilyminen tes-osapuolilla. 

Selvitämme upj:n mahdollisen soveltamisen Setelin sopimusalalle nyt kaikessa rauhassa ja ilman pakottamista. Tulos joko syntyy vapaalla sopimisella, tai sitten pysytään nykyisessä työehtosopimuksessa. Määräaika selvittelylle on 30. marraskuuta 2005. Nähtäväksi jää !


8.2.05

Meriliikenneohjaajat ry Setelin jäseneksi 

Luotsausliikelaitos aiheutti muutoksia

Meriliikenneohjaajat ry liittyi 28.1.2005 Setelin jäsenyhdistykseksi.  Yhdistys oli siihen asti Setelin jäsen Luotsiliiton kautta.

Luotsiliitto ja Meriliikenneohjaajat katsoivat, että luotsausliikelaitoksen perustamisen seurauksena meriliikenneohjaajista on tullut luotsaustoimintaa valvova viranomaistaho. Tämä taas saattaa oikeustoimissa johtaa eri puolille pöytää. Siten olisi selkeämpää, että molemmat yhdistykset kuuluisivat erikseen Seteliin. Muutos tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä. Samalla lisättiin meriliikenneohjaajien edustus Setelin hallitukseen.

Saumaton yhteistyö Luotsiliiton, Meriliikenneohjaajien ja Setelin välillä luonnollisesti jatkuu ja tiivistyy edelleen. Setelissä jäsenyhdistykset ovat toimissaan täysin itsenäisiä. Tämä järjestövoima puuttuu vallan hamuajilta.

Toivotamme Meriliikenneohjaajat ry:n kaikkine jäsenineen tervetulleiksi Setelin suoraan jäsenyyteen ! 

Heikki Santala, pj.


10.1.05

PARDIA SEKOILEE SOPIMUSOIKEUKSISSA !

Tupossa sovittu toisin

Seteli/ST teki Pardian edustajakokoukselle marraskuussa esityksen jäsenliittojen neuvottelu- ja sopimusoikeuksien saattamisesta ajan tasalle niiden omissa sopimusasioissa.

Pardian hallitus esitti esityksen hylkäämistä sillä perusteella, että liittojen esitys muka tarkoittaisi ja vaatisi virkaehtosopimuslain muuttamista, ja joka olisi erittäin vaikeata. Pardian perustelut eivät pidä paikkaansa.

ST:llä on jo vuodelta 1981 työtuomioistuimen päätös, jonka mukaisesti mikä tahansa valtion virkamiehiä edustava yhdistys voi solmia itsenäisen virkaehtosopimuksen. Laki on sama nyt kuin silloinkin. Mitään lain muutosta ei tarvita ! Samoin myöskään ns. pääsopimus ei paikallista sopimista estä, eikä voikaan estää, koska se olisi ves-lain vastaista. 

ST:n voitto 1981 valtiovarainministeriöstä; eli valtion työmarkkinalaitoksesta sai tuolloin ansaitusti erittäin suurta julkisuutta, koska pääsopijajärjestöt olivat uskotelleet virkamiehille ja kaikille muillekin, että vain ne voivat solmia virkaehtosopimuksia. Mikä vääräksi todistettiin !

Hämmästyttävää on, että Pardia vielä sekoilee asian kanssa;  järjestön uskottavuus asiassa on koetuksella.

Perusteetonta tietoa saatuaan edustajakokous luotti siihen ja Seteli/ST:n esitys ei saanut kannatusta. Samalla se tarkoitti sitä, että Pardian jäsenliittojen on edelleenkin erottava Pardiasta, jos tahtovat hoitaa avoimet omat asiansa. Näin myöskin tapahtui viime joulukuussa: Rajavartioliitto erosi Pardiasta, ja Setelin jäsenistä luotsit, meriliikenneohjaajat ja Setelin mkl:n tes:n piirissä olevat irrotettiin Setelin omin järjestelyin Pardian jäsenyydestä, ja siten neuvotteluja uusista sopimuksista voidaan jatkaa itsenäisesti.

Tuoreessa tupo-sopimuksessa on sovittu paikallisen neuvottelu- ja sopimusoikeuden kehittämisestä. Nämä ehdot sisältyvät myöskin tupon pohjalta solmittuun uuteen valtion yleiseen työ- ja virkaehtosopimukseen. Eli kuten Seteli/ST Pardialle esitti !

Mikä tässä sitten mättää, kun siinä ei tunnu olevan mitään tolkkua ?

Joka tapauksessa nykyjärjestelmä toimii jäsenliittoja ja niiden jäseniä vastaan.  Palaamme asiaan muussa yhteydessä.

Aiheesta lisää alempana.


24.8.04

VES-JÄRJESTELMÄN VÄÄRISTYMÄT OIKAISTAVA !

Seteli/ST on pitkään esittänyt ja vaatinut korjauksia valtion ves-järjestelmään. On terveen järjen vastaista, että liittojen on erottava pääjärjestöstään, voidakseen hoitaa järjestökohtaiset ves-kysymyksensä kuntoon. Tämä johtuu siitä, että kun Pardia panee nimensä sopimuksiin, niin samalla niihin sidotaan jäsenliitot, vaikka niiden alakohtaiset ves-asiat ovat auki. Se on jäsenliittojen jäsenten etujen vastaista.
   Käyttöönotetussa upj-palkka-ves:ssä menettely on erityisen vahingollinen. UPJ on alakohtainen, eli virastokohtainen sopimus. UPJ kattaa tämän sopimuskauden loppuun mennessä koko valtionhallinnon. Viimeistään silloin kaikki perustelut keskitetyltä sopimiselta ovat haihtuneet. Puolen vuoden sisällä.
   Poliisin upj:n yhteydessä olemme saaneet "nauttia" ves- haitoista tuplaten; sekä ves:n sisällöstä että keskityksen sidoksista. Samat toistuvat kaikkialla muuallakin, ellei korjauksia tehdä neuvottelumenettelyyn.
   Valtion työsuhteisten osalta tilanne on kokonaan toinen. Alakohtaisista työehtosopimuksen ehdoista neuvottelee ja sopii kukin jäsenliitto oman aikataulunsa mukaan. Niiden rahkeista riippuu mikä on tulos. Pääjärjestö ei siinä ole tiellä.    27.1.2004 :
     Valtion täysin keskitetty virkaehtosopimusjärjestelmä tulee vihdoin romuttaa. Se on pahasti vanhentunut, erityisesti uuden palkkausjärjestelmän (UPJ) johdosta. Pääsopimus tulee irtisanoa pois tulevan sopimuskierroksen 2005 tieltä.

  Valtion keskitetty virkaehtojärjestelmä aikansa elänyt !

     Valtion täysin keskitetty virkaehtosopimusjärjestelmä tulee vihdoin
  romuttaa. Se on pahoin vanhentunut, erityisesti uuden palkkausjärjestelmän
  (UPJ) johdosta. Pääsopimus tulee irtisanoa pois tulevan sopimuskierroksen
  2005 tieltä.
      Sopimusoikeus tulee hajauttaa pääjärjestön jäsenliitoille; liittokohtaiset
  virkaehtoasiat tulee voida sopia ennen työrauhavelvoitetta, kuten tapahtuu
  työehtosopimusten osalta. Työrauha astuu työehtosopimuksissa voimaan 
  vasta sitten kun hyväksyttävä sopimus on saavutettu.
     Ves-järjestelmässä sen sijaan nyt on välttämätöntä erota pääjärjestöstä, 
  kun jäsenliitto haluaa hoitaa avoimet ves-asiansa, koska pääjärjestö sitoo
  jäsenliitot kerralla työrauhaan, vaikka näiden omat asiat ovatkin vielä avoinna.
  Työrauhan alla "sopiminen" on työnantajan armoilla. Tästä johtuen jäävät 
  jäsenistön erityiskysymykset kerta kerran jälkeen muiden jalkoihin.
       Suljettu, keskitetty ves-järjestelmä toimii jäsenliittojen jäseniä vastaan.
  Valtiotyönantajalle se sopii, mutta ei voi olla myöskään pääjärjestön edun
  mukaista. Sen arvovallan ja imagon tulee perustua muuhun kuin sopimukseen
  pakottamiseen ja jäsenliittojen tahdon vastaiseen sitomiseen.
       Pääjärjestöstä on vuosien mittaan eronnut lukuisia jäsenliittoja nimen
  omaan sen vuoksi, että omien jäsenten etujen valvonta on käynyt liian
  vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Asian korjaamiseksi ei kuitenkaan ole 
  tehty mitään.

       Täpakkosopiminen hajoaa käsiin ennemmin tai myöhemmin;
  parempi on hoitaa asia hallitusti kuntoon.
       SETELI on tehnyt esityksen pääsopimuksen irtisanomisesta.
   Odotamme, että niin myös tapahtuu !


      

29.6.05
Rajalakon murtoyritys perustus vastainen
18.2.05
Mkl tes-neuvotteluissa
kuokkavieraita pöydässä; ulkopuoliset yrittivät pääosaa !
8.2.05
Meriliikenneohjaajat 
Seteliin
10.1.05
Sopimusoikeutta 
siirtyy paikallistasolle
24.8.04
VES-ärjestelmä
kaipaa remonttia
27.1.2004
Ves-aikansa elänyt